vandebilt.nu
homeOver onsCursussenPakkettenNieuws

Cursus Chinese en Westerse voetreflex 7 daagse ( geaccrediteerd)

Locatie: Herman Gorterstraat 75, Utrecht

Datum : 7, 21, 28 mei, 11, 18, 25 juni, 9 juli  2019    (51 lesuren)

Tijd: 09:30-17:00

Toelating: 

 •   niveau cursus: hbo geaccrediteerd in de branche als bijscholing door de KTNO en 4 E.C.

 •   er worden geen vrijstellingen gegeven voor één van de zeven dagen.

  Goede motivatie toegankelijk voor iedereen met affiniteit met natuurgeneeskunde. Dit is mogelijk

 • doordat al de facetten die van belang zijn vanaf de basis worden uitgelegd

 • aanmelden /aanvraag studieplan kan door een mail te sturen naar; info@vandebiltopleidingen.nl of via deze    link;https://reflex-zwolle.activehosted.com/f/20

 • Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 1 dag    beantwoord tenzij anders aangegeven. Vraagt een antwoord langere tijd dan zal dit middels mail kenbaar worden gemaakt.

Kosten: € 785 (vrij van btw) inclusief uitgebreide kleuren lesmap, koffie, thee, diploma.

Groepsgrootte:maximaal 10 personen

Docent: Celien van Dalen


In opdracht van vandebiltopleidingen verzorgt RefleX-Zwolle deze 7 daagse cursus.

Celien van Dalen  zet zich in met haar (levens)ervaring, kennis, technieken en methodieken daar waar noodzakelijk is zodat de cursist een totaal aanpak krijgt aangereikt.

Een totaalpakket omdat in de cursus gewerkt wordt aan een eenheid tussen fysiek, mentaal en spiritueel. Om het totaal in balans te brengen, los te laten wat losgelaten mag worden, te reinigen en weer op te bouwen wordt hiervoor gewerkt vanuit de drie pijlers; Chinese geneeskunde, westerse inzichten en spiritualiteit.

De cursist krijgt theoretische en praktische kennis en technieken aangereikt vanuit westerse inzichten en Chinese geneeskunde. Van elke dag kan het geleerde separaat worden ingezet. Na de zeven dagen kan de cursist het geheel laten samen werken en een keus maken wat passend is bij de klacht van zijn / haar cliënt.

De opbouw van de cursus:

 •   de cursist leert het belang van aanraken

 •   de cursist leert goed voor zich zelf te zorgen en van daaruit zuiver te kunnen zorgen

    voor zijn / haar cliënt

 •   de cursist leert goed te luisteren naar de cliënt

 •   de cursist krijgt gereedschappen om het zelf genezend vermogen van de cliënt te activeren en of te herstellen

 •  de cursist krijgt in de ochtend zowel een deel theorie en praktijk

 •  de cursist krijgt in de middag zowel een deel theorie en praktijk

 •  de theorie zal ondersteund worden met PowerPoint presentatie over de te behandelen lesstof van die dag

   Van de cursist vragen wij:

 •  goede motivatie

 •  leergierig om kennis en vaardigheden te leren

 •  betrokken bij de lesstof

 •  betrokken en sociaal naar de mede cursisten

 •  op al de dagen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid vooraf gaande de lessen melden

 •  gedurende de cursus motiveren wij het samen met mede cursisten het oefenen van de praktische vaardigheden

  Studiebelasting:

           Klassikaal: 51 uur

           Zelfstudie: 49 uur Totaal: 100 uur

Begeleiding:

Tijdens de cursus vindt de begeleiding op de volgende wijze plaats

 • gedurende de dag wordt de cursist uitgenodigd mee te denken en te communiceren waardoor het eigen inzicht ontwikkeld

 • door de dagen heen worden casussen voorgelegd en besproken waarmee inzicht in het maken van behandelplannen wordt ontwikkeld en de tevens kennis van de cursist wordt getoetst

 • gedurende de praktijk wordt individueel de uitvoering bekeken en bijgestuurd waar nodig. Begeleiding vindt dan heel direct en één op één plaats

 • via mail of telefonisch zullen vragen altijd snel beantwoord worden. Gestreefd wordt deze binnen een dag te beantwoorden tenzij anders is aangegeven.

Afronding en examen:

De cursist heeft kennis genomen van de voor deze cursus benodigde inzichten in de westerse en Chinese reflexologie. De cursist is dan ook in staat op het gewenste niveau te werken waarbij de cursist verbanden kan leggen en gebruik kan maken van theoretische kennis en praktische vaardigheden.

 •   op dag zeven wordt een theoretische en een praktische toets gegeven

 •  de cursist is geslaagd wanneer voor beiden een voldoende wordt behaald

 •   de cursist kan deelnemen aan het examen na deelname aan al de les dagen

 •   twee weken na het examen wordt de uitslag per mail gecommuniceerd

 •   bij een positieve uitslag ontvangt de cursist een certificaat / diploma

 •   een herexamen is mogelijk. De kosten hiervoor zijn € 65,00

  Toelichting praktijkexamen

   De cursist krijgt twee behandelingen aangereikt om uit te voeren. Waarvan een behandeling vanuit westerse reflexologie en een behandeling vanuit Chinese methodiek.

Aan het einde van de cursus wordt de cursist gevraagd een enquête formulier in te vullen. Hierop kan de cursist aangeven hoe de cursus is ervaren en weke verbeterpunten er mogelijk zijn. RefleX-Zwolle is altijd bezig te verbeteren en professionaliseren daar waar mogelijk en wenselijk is.

Cursussen

Deep Muscular Technics by Alex van de Bilt (magnesium massage 2 dagen)
17, 24 juni te Utrecht
11,18 nov te Oss
Meer info

Ontspanningsmassage
23 juni 2019 te Houten
Meer info

Thai intensive yogamassage(Summerschool 3dgs.)
22,23 en 24 juli te Utrecht
Meer info

Hoofdpijn massage
24 sept te Utrecht
Meer info

Aromatherapie en massage
30 sept en 1 okt te Utrecht
Meer info

Handreflexmassage
7 okt te Utrecht
Meer info

Masterclass Deep Muscular Technics by Alex van de Bilt ( magnesium massage,4 dagen)
11,18,25 nov,2 dec te Oss
Meer info

Tuina basis 2
Data volgen te Utrecht
Meer info

Balinese massage
Data volgen te Utrecht
Meer info

Tuina massage basis 1
Data volgen te Utrecht
Meer info

Alex van de Bilt, Kerseboomgaard 10, 3981 LE Bunnik, 06-14 54 42 01
Kiki Kemp, Communicatie en Sales Manager, 06-83 83 24 80 | info@vandebiltopleidingen.nl
2019 Oxymoron design